Royal Mobile Game สนามฟุตบอลที่สั้นที่สุด, กระสอบและเรือท้องแบน

Royal Mobile Game สนามฟุตบอลที่ยาวที่สุด Royal Mobile Game ทำคะแนนให้สูงกว่า / ต่ำกว่า 44.5 และต่ำกว่า / ต่ำกว่า 24.5 ทั้งสองบรรทัดเด่นของ -115

จำนวนประตูรวมของทั้งสองทีมถูกกำหนดไว้ที่ Royal Mobile Game OVER / UNDER 4.5 อีกครั้งที่มีบรรทัด -115 ทั้งเหนือและใต้

ระยะทางของการทำประตูสนามแรกที่ทำจะจ่ายให้กับอัตราต่อรองที่ Royal Mobile Game ต่ำกว่า 33.5 ภายใต้ค่า OVER ที่ต้องการความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเทียบกับรางวัล (-130)

ระยะทางสำหรับการถ่อเรือแรกของ 2013 Super Bowl มีจำนวน 48.5 โดย UNDER Royal Mobile Game ยังจ่ายค่าต่อรองแม้

เรือท้องแบนทั้งหมดสำหรับทั้งสองทีมเข้ามาที่ OVER / UNDER 9.5 ด้วยอัตราต่อรองที่มากกว่าจ่าย Royal Mobile Game